rok 2016 a skôr

 

Dielo Zima … Kráľovná … Tma i Jas

 

Bytosť Tmy … Zimnej … i Ticha

pod povrchom …

v hĺbke zreJE Jas

svitá

 

Nech povrch neoklame ťa

do hĺbky i hľaď ...

tam uvidíš a načrieš

ŽIVOTa klas … JAS

 

 

(dielo z rúna vytvorené, obraz) https://magdalena-dobrava.webnode.sk/fotogaleria/obrazy/

 

Dielo po mesiacoch dotvorila som … dnes pýtalo sa už

lízla som si dávku pokory i Ďakujem. Koľko v sebe mám … a koľko svetu z nej dávam?

Dielo jedno z tých … kde chytí ma za srdce.

Sama neviem ako tvorím … veľa sa objaví a ukáže pri fotení ... slová prídu 

… ktoré rozpoviem vám pri popise diela … niekedy len pár.

Živé všetko v sebe mám.

 

Dnes drzosť veľká … keď pri fotení … zabudla som sa opýtať … či smiem, môžem?

Stromu i tam všade dookola … dar zabudla som odovzdať.

Vrhla som sa na fotenie, pár konárikov polámala, cítila som vôňu srnky … s dielom splynula som

a jedným okom videla som tú svoju drzosť … pýchu a málo pokory … vďaky

rýchle zrovnala som v danej chvíli … čo sa dalo

a diela nie jedno, lež dve … čo slabo tušila som … uzrela som.

Fotkami snáď … aspoň trošku ukážem vám ten poklad.

 

 

 

 

Od stredu k veku staršiemu

to čo žili sme … v tvári napísané bude …

neskryjeme nič

nech v Múdrosť dozrejeme

Poznanie odovzdáme

v Činy premeníme … ŽIJEME!

 

 

 

Diamant

 

diamant hlboko v sebe … dar máme

ako sa k nemu prekopeme … dostaneme?

Nech ŽIJeme … sme!

 

PoCTIvou prácou k nemu smerujeme

Krása …. hlboko ukrytá v nás …

život JE

vidí a vie … ten kto tuší a snaží sa …

zas a znova …

 

bez práce „nie sú koláče“ … len tak

že hop a šťastný byť stále?

Je to možné bez práce a námahy,

bolesti … kopania hlbšie …

čistenia, zmývania, leštenia …

nech vidno a ŽI JE …

cez nás.

 

Dá sa to bez bolesti?

túžbou a snahou po Cnosti?

 

Tá práca nás často bolí

ten diamanť JE … v nás

sme ruky .. čo konajú a činia

blížime sa a pracujeme … alebo???

 

 

 

 

Maska

 

masky … ktoré máme .. staré ...dávne … dole dajme!

Ni pred druhými … lež i pred sebou samými

nenosme ich stále!

Sme … kým … kto sme ???

 

Masky nové … pozor dajme

a pred seba i na tvár svoju … nedávajme

 

Ako k Cnosti ísť … ako k tomu prísť?

Ako morálnymi byť.

 

 

 

sPOLu

 

dávna túžba človeka … ženy i muža

kým sPOLu sú …

tónom duší zemských byť

prijatí, milovaní … v spojení

 

prejsť boje, sváry a nezhody

k uznaniu, prijatiu, spoJEniu … spolutvorbe

SPOLU

 

žena túži dotknúť sa muža … ducha jeho

a sama túži nech on

dotkne sa jej duše s Láskou

z hĺbky svojho Ducha

 

obaja v túžbe stretnúť sa … dotknúť sa …

v pol cesty bez slov

spolutvorení v túžbe … dotknúť sa praPodstaty sTvorení

 

s telom i bez tela … byť prijatí a spojení

zhojiť všetko v Jednom

 

 

 

 

Sklíčka

 

kaleidoskop sklíčok farebných …

dľa svojej Duše uložených

v oku

tak hľadíme na svet …

dľa farebného sveta svojej duše

 

Kde je Pravda?

To pýtam sa … nuže?

spojení sme a pri tom aj osamelí

v spoločnosti ľudí … rodiny

a pritom sami

 

Keď všetko utíši sa … kto odvahu má

spraviť krok a vykročiť do hĺbok

a tmy vlastnej Duše … nuže?

 

 

 

 

JA som

 

Postavte sa … stojte a všetko ustojte!

Meč do ruky chuť mám chytiť

a hydre smútku, pochybností a všetkých necností …

hlavu zoťať

bo zlo len plížiť sa vie, živoriť

a brať, rozvracať a drancovať …

schováva sa a hrá

bo na Tvorcu moci nemá.

 

Zoťať hlavu mu má človek …

no len Život je ten … kto vypáli JA som ten koreň.

 

Život a Tvorenie jedno JE

živé a tvorivé.

Veľa skúšok čaká nás … človek milý

vstaň z prachu Zeme a hľaď …

pokorne i hrdo vstaň!

 

Diamant nech v tvojej hrudi ŽIJE …

nech ten kto stvoril ho … cezeň žije.

 

 

 

 

vieš kam …

Predstavy svoje, túžby, sny … bokom človek daj

v pokore v sebe … kľakni a počúvaj

otoč zrak … vieš kam

pros a je ti dané

dľa čistoty srdca tvojho

 

Pomoci zhora … pri tebe stoja

otvoriť zámok

človek ty kľúč máš ...

ten čin však … môžeš vykonať len sám

 

Javisko máme v sebe …

najväčšie predstavenie v ňom hráme …

Koho volíš ???

 

Denno-denne

Slovo, Život, Boh … ťažko meno dať

JE

tak človek ŽI a konaj

denno- denne v živote tvojom

jednoDuchom ľudskom

ďakujem

 

 

 

premena

 

si ako vták vrhajúci sa do plameňov svojich túžob …

zhoríš … a umrieš

či vstaneš z popola zas?

 

Poučení … kráčajúc v odpustení

zohrievajúc srdce svoje … láskou …

poznaním … Tebou

 

To je tá cesta … tadiaľ ísť?

Povieš mi to Pane?

 

 

 

Muž dáva a Žena prijíma ...

keď je duša otvorená

vníma seba …

Láskou prejasnená … prijíma muža

kvitne ako ruža.

Obloha belasá … nie len frázy … prázdne slová

v morku kostí vnímať nám treba.

 

 

 

tornádo Života

 

v tornáde života na okraji rýchlosti,

chaosu, zmätku, zmien …

nájdi stred

 

v ňom je Ticho, Pokoj a Svet

 

 

 

Pravda

keď v slabej chvíli duše klesáme …

nech sila Ducha zdvihne nás

a pomôže prekonať tak temnotu v nás …

 

Pravda vás oslobodí“ … tak prišli mi dnes na um slová

to je cestička Slobody

tú v sebe ŽIVme a nechajme rásť

nech temnoty … nezahmlia náš duše zrak

nech prejdú chute človeka ovládať …

a miesto lásky … inému priestor dať.

 

 

 

 

V sebe ako meč sa narovnať …

Vyšších zákonov sa držať

a k nim smerovať

súboje v sebe zvládať

a pomoci, Dobru sa odovzdávať.

 

 

 

 

keď srdcia a duše … nedotknú sa

a dotknú sa len telá

tak bolesť, smútok, samota …

prehĺbia len osamelosť a rany človeka

 

 

 

 

 

Vyzlečený až do kostí … až tak musí byť?

Duša Cností … Viera naša …

odhalí sa … ukáže sa

 

Boh s nami

len na nás je … ktorou cestou sa odhodláme …

Boh s nami

keď v súLade s ním kráčať sa vydáme.

 

 

 

 

 

 

ten kto Slnka vidí Jas ...

tomu Temnota ukáže sa viac

 

ten kto Slnka dotýka sa ...

tomu vlastná hĺbka vyjaví sa

 

Slnko a Zem … Svetlo i Tma

žijú v Jednote … i v nás

veľa tajomstiev skrytých v Nebesiach

 

 

 

 

Zem

v noci sa zrodila

čistotu Srdca … Bože … mi prosím pomôž pestovať …

nech počujem ten tichý hlas …

čo znie v ňom

a každý deň … nech žijeme tu … na Zemi

ku prospechu celého stvorenia

 

 

Sen

V noci počas snívania … fotila som dielo

a hľa … pozerám … však také ešte nevytvorila som

...bol to anjel … nádherný a jemnučký …

 

ráno keď som vstala … vlnu do rúk vzala

s prosbou, nech pomôže mi …

zachytiť tú jemnú nádheru

a takto sa zrodil „Sen“.

 

 

 

 

Modlitba

odpustenie … po tejto ceste ja chcem kráčať

odPustiť, po odplate sa nezháňať ...

Vyšším silám to odovzdať.

Srdce svoje oslobodiť chcem, preto sa ja veru

budem modliť každý deň.

Svetlom a čistotou ho naplniť ...

s pokorou a vďakou v srdci i na perách

tu na Zemi žiť.

 

Odplata žiada boj, jóój Zem milá dokedy?

OdPustenie … pokoj

 

Zub za zub … oko za oko

to stará cesta

po novej nech človek kráča

tak Zem naša

premení sa …

a kolo karmy … dotočí sa.

 

Srdce čisté … pestovať ho

bo dar od Boha skrytý je v ňom

a to Cesta Človeka.

 

 

 

 

Dole v Zemi leží had stočený …

poklad stráži

Zhora Múdrosťou nech je presvetlený.

Láskou a Poznaním preteplený.

Nech človek nemrhá vlastné sily.“

 

 

 

 

ZEM je Ruža a Človek vôňa

ktorú má vynášať do Nebies

Nech Zem kvitne a vonia LÁSKOU

nech nás všetky bytosti nebies vidia a voňajú.

 

 

OdPustenie je srdcom človeka

ako asi vonia?

 

Svetlo nám tečie v žilách,

svetlo tečie i v Matke Zemi

Boh JE v nás

Boh JE aj v Zemi.