rok 2018

 
22.12.2018
 
Slnko hrej … ukáž sa …

akými slovami tvoje meno povedať ...

Aká je pravda života tvoriaca?

Slovo
 
 
 
 
21.12.2018
 

Krútňava ... pohyb. .. okolo chaos víri.

 

Ako v sebe zvoliť, nastoliť a žiť

 

pokoj … v takej chvíli?

 

 

Je to možné … dá sa to? … či priam k Životu nutné.

 

 

Víry rôzne ako malé tornáda točia sa …

 

Môžem ja človek malý, žiť pokoj v takej chvíli?

 

Viem len to, že nahovoriť pokoj, myslieť si ho, predstaviť

 

… je iné ako žiť.

 

 

Tornáda divé … a v strede kdesi trbliece sa svetlo živé

 

POKOJ

 

… a vedomie, že pri krútňavách divokých , chaose a zmätkoch

 

trbliecu sa hviezdičky … i tam kde sú ľudské dušičky.

 

 

 

 

 
11.12.2018
 

Kde srdce horí v túžbe po ČISTOte

 

Kde myseľ prahne po Svetle, JASe

 

Kde vôľa vkladá sa v prianí slúŽIŤ

 

 

Kde kútikom na seba zaBUDneš

 

Kde si ochotný vložiť sa, žiť a OBETovAť

 

 

Tam vkročí ŽIvot …

 

Tam začneš DÝCHať 

 

Tam SI.

 

 

 
 
23.11.2018
 

Po svätom pokoji prahne človek tvoja duša.

 

 

V pokoji byť … nič nerobiť?

 

V pokoji byť … a spolutvoriť?

 

V cieli byť?

 

 

Aký je cieľ tvojho života … človek.

 

CESTA

 

ktorou ideš … odvíja tvoj príbeh, niť.

 

 

Si spojený?

 

 

… či vari kol dokola hľadáš, pokoj márne čakáš.

 

 

V Pokoji si, ak spojíš svoju niť

 

s tým kto Život tká

 

a po jej vlákne pokoj prúdi … kdekoľvek si.

 

 

 

 

 
30.10.2018
 

Milovať môžeme kamene, rastliny, zvieratá

 

anjela, archanjela … a tak ďalej … Boha.

 

Ak však zabúdame a nemilujeme svoj druh

 

človeka ...

 

prehrávame na plnej čiare.

 

 

Prečo pred vlastným druhom utekáme?

 

 

Veď stvorení sme boli s poslaním … istým

 

milovať máme i kameň, rastlinu, zviera

 

anjela , archanjela …

 

no milujme i človeka.

 

 

Tak je to teraz v tejto chvíli

 

na Zemi našej

 

tak je to teraz v tejto chvíli

 

… tu a teraz.

 

Tak vedie cesta … človeka … správnym smerom … Domov.

 

 

 

 
 
20.10.2018
 

Prejavom „ lásky“ … žiarlivosť?

 

Lživosť … zlosť …

 

to prejav inej moci,

 

keď konáš

 

… vnímaš jak bez chrbtovej kosti.

 

 

 

Lži a klamstvá písané v románoch,

 

seriáloch i filmoch

 

vzor moci … ovládania … manipulovania … mania

 

to nie Láska … to Ilúzia

 

moc koho takto opantáva ...

 

 

 

Až kým oči pretrú si, 

 

uvidia a menia

 

poznajú … kto je Láska

 

vedia.

 

 29.9.2018

Hnev smeruješ von … chceš si v pokoji priasť,

 

červík nepokoja vo vnútri však hlodá!

 

Myslíš, že máš právo … kričať, zúriť, ziapať

 

… hnevať sa

 

No pokoja ti nedá, núti ťa … pozerať, pýtať sa …

 

Ako je na tom tvoje telo … A čo srdce, myseľ, duša …?

 

 

Nenávisť

 

… myslíš, že ničí nepriateľa?

 

Ona však hubí najmä teba!

 

 

Hľadím na seba … Čo činím?

 

… ako srdce svoje vyliečim …

 

 

vnímaním a vedomím

 

JE to ako zaDržanie dychu

 

… chvíľka … keď poOdstúpim a zriem

 

svedomie počujem

 

… viem

 

 

To duše aktivita veľká ...

 

keď pýta sa, dýcha a VIE

 

… že Ducha cez seba zaŽije.

 

 13.9.2018

Pred božou tvárou raz budeš stáť

 

… kde odhalí sa tvoj šat

 

 

Sám … v tom si … stojíš

 

 

 

 

Mravnosťou, Cnosťou … tu na zemi nazýva sa

 

… keď raz pred Tvorcom … Bohom … budeš stáť

 

nepomôže planý plač, ľútosť, či hnev, zloba  ... výhovorky

 

 

… obhajoba

 

 

v pravde plnej vyjaví sa … mravnosť tvoja

 

tak staň sa.

 

 

 

 
26.8.2018
 
 

Lastúra ... do ktorej kúsok daný

 

obalí sebou ...

 

v kúsok nádherne nevídaný

 

 

z bolesti? Námahy … konaní

 

perla nádherne krásna … zrodí sa

 

 

výsledok činu … lastúry malej

 

z jej potu a námahy

 

rozkvitá

 

 

i človek tak

 

 

zárodok do neho vložený

 

semienko, jadierko, život, šanca … dar

 

 

či ho však uchopíš, premeníš

 

tvojím potom, úsilím, činom

 

v perlu nádhernú oživíš

 

 

perla vedľa perly … nádhera , krása

 

kam oko zrie

 

každá trochu iná …

 

v Čistote

 

PODSTATE

 

rovnako JASNÁ

 

 

 

 

 
26.8.2018
 

… keď orol padne v zeme prach

 

na škorpióna zmení sa ...

 

lezie, hľadá, driape sa

 

okolo seba bodá

 

i sám seba často

 

… chvostom svojím … zhubí

 

jed zapichne do svojho tela

 

 

až kým?

 

 

Až kým zrak svoj z prachu a zo zeme

 

nezdvihne

 

rozhliadne sa … spozná …

 

… až kým Pozná a vie

 

 

škrupina škorpióna

 

pukne …

 

 

a on krídla svoje … orla … roztiahne

 

 

zrak priamo v Slnko uprie

 

a svoj let žije ...

 

 

 

 
 
13.8.2018
 
 

Radosťou naplniť tvoju dušu … to nemôžem …

 

no usmiať sa na teba ... úprimne zo srdca …

 

môžem :-)

 

Bremeno z tvojich pliec … nemôžem sňať ...

 

môžem však … hneď vedľa teba … stáť

 

:-)

 

 

 

 
5.8.2018
 

JA som … kto som

 

Kto som?

 

… odpoveď v sebe hľadaj

 

 

 

JA som … ktorý som

 

Ktorý si?

 

… ten cez dušu ti odpovie

 

začiatok i koniec … koniec i začiatok

 

ten, ktorý JE

 

 

… som tvoj strom … kam sa schováš, keď to potrebuješ

 

objímam ťa … keď plačeš, bojíš sa a trasieš,

 

priviniem ťa a vypočujem … odvahu dúchnem

 

… som tvoj vzduch … duch

 

tak sa nadýchni a dýchaj

 

 

som tam i tam

som všade

 

 

… tam, kde ma hľadáš, potrebuješ

 

som tu stále

 

i keď sa nepýtaš, neprosíš, nežiadaš

 

ja som … ktorý som

 

tak sa pýtaj už … nech jasne ma vidíš a vieš … všade

 

 
 
5.8.2018
 
… kukla … v nej schovaný sen … obraz

na pohľad nevábna … schovaná …

 

 

kto?

… sníva svoj sen

 

 

 

na obraz koho … stvorení sme

 

snívame, spíme

 

 

 

v kukle schovaní … ukrytí

 

na pohľad bez života

 

 

 

no práve v tom nevábnom vzhľade

 

deje sa … žije

 

 

ak vlastným pričinením

 

žiješ ten OBRAZ

 

 

praskne na kukle obal

 

 

a ta nádhera v nej daná … stvorená

 

rozprestrie krídla

 

a letí … žije


 


 

30.7.2018
 

… pomaly … oči otváram

 

ústa zatváram

 

vnímam ...

 

 

ja nie som tvorca života

 

JA i ja Žijem … život …

 

… komu sa zodpovedám?

 

len jeden Darca je

 

Tvorca … Život

 

 

JA SOM KTORÝ SOM 

 

 
 
29.7.2018
 
 

Luna , luna temná luna … a luna a luna
konám ako nevedomý
i keď cítim a jedným okom vnímam tu hru … na plátne života
luna a luna
až po uši namočím sa v tom bahne

jak nesvojprávny pán … nechám sa v tom vliecť a plačem
kdesi však viem, že to len smútky a strachy vlastné?
Sám živým, keď nechám sa tým vliecť a plačem

v zatmení duše … temná luna
na krk ti šliapne

keď už máš toho vážne dosť … ako hosť
zaťuká
nádej
námahy veľa bude treba … odvahy
zmeniť uhly pohľadu
i sám seba

 

 

 
23.7.2018
 

Na tvári úsmev vyčaríš

 

hlboký, divný smútok

 

zatajíš

 

 

po radosti prahne

 

… kto Duša tvoja?

 

 

chcem, smiem, musím, môžem … spravím

 

paleta pestrá ...

 

predstavy vlastné o sebe

 

 

na tvári úsmev v duši čo …

 

oklamať seba môžeš i tých navonok

 

zákony Neba … sveta však

 

neobídeš iba tak

 

 

nu majstre, kto drží štetec a maľuje

 

 

znáš Dušu svoju? … aká JE

 

 

 

 
 
9.7.2018
 

Ticho … voda … hlbočina …

 

 

dole ťahá ťa … unáša …

 

 

bázne, obavy, strachy tvoje

 

to vynáša

 

 

sám v hlbočine

 

ponáraš sa

 

 

potrebu pevne sa postaviť, vzpriamiť, zdvihnúť zrak

 

pocítiš

 

 

nádych

 

odvaha

 

rukami zaberieš, určíš smer … vpred … hore …

 

za svetlom, lúčom slnka

 

nádych

 

plávaš … vynáraš sa

 

 

 

… v duši však … o tej hlbočine … vieš

 

 

 

 

 

 
18.5.2018
 
 

... keď význam … obsah slova zmení sa ...

 

tam chaos neporiadok, úpadok dosadí sa

 

... zmätok vyžije sa , neporozumenie a trhanie, boj … dostaví sa

 

 

jak stavenie veže v Babylone

 

túžba po Nebi, Bohu jeho strane?

 

 

… z pýchy ľudí, moci, necností

 

bez pokory a načúvaniu

 

nastal chaos vo význame … obsahu reči … Slova

 

 

nepočujem, nevidím, nerozumiem

 

 

slovu

 

 

pri úpadku … pýche ľudských duší

 

stvorí sa Babylonská veža

 

znova

 

 

 

 

 
30.4.2018
 
 

… cink srdce čisté ako kryštáľ …

 

 

 

 

ukáže ti …

 

 

uvidíš trápenia, bolesti, smútky

 

čo zažil si

 

 

… cink …

 

 

Či tvoje srdce zlatom, čistotou … dúhou zažiari

 

či snáď rozsype sa v prach ?

 

 

… cink …

 

tu dopíšem … a poviem snáď ďalej

 

ak podstata vyjaví a zažije sa viac

 

 

 
29.4.2018
 

… ako púpava … hlávka žltá … k nebu, slnku otočená

 

vdýchne mocne, silne

 

Život do celého tela

 

do koreňov

 

 

 

za pánom Slnka, Života, Neba

 

otočená, otvorená, živá ...

 

 

i ty človek tak čiň

 

vdýchni život, dýchaj život

 

v každej chvíli

 

vtiahni ho do morku kostí svojich … premeň

 

a keď smrť dotkne sa tvojich očí

 

… Slnko, Život, Nebo

 

žijú v tebe … cestu ukážu ti ďalej

 

 

 

kosti svoje svetlom, životom naplnené,

 

odložíš na zem

 

a tá rozjasní sa, kvapkou rosy života

 

kde žil si … napojí sa

 

JA SOM

 

 

 

 

 

 
 
21.4.2018
 

Lúčik, žiarivý púčik … človiečik

 

stebielko malé

 

žiari … občas len bliká … zhasína

 

 

Ako sa opäť zažína?

 

 

Sám len svietiť má

 

to je ten význam

 

chrám?

 

 

… nemyslím, túži okolo hľadieť

 

tešiť sa z blízkosti a jasu

 

druhých svietivých

 

malých JA SU

 

 

 
 
15.4.2018
 

Toľké roky prešli … zdá sa

 

a plač moju tvár zmáča

 

Kde som? Kto som?

Prečo som?

 

Odpovede hľadám …

 

Oko na chvíľu blažené môže byť

 

keď hľadí vôkol seba

 

v hĺbke seba však …

 

v jazere, tichu, hlbočine

 

si sám.

 

Je pokoj i tam?

 

Si sPokojný?

 

Poznáš prameň Života … piješ a sýti ťa … žiješ

 

či len veríš?

 

Ideš … ďalej ideš ...

 

 

 

 
11.4.2018
 

Daj a dostaneš

… máš dať seba

dať svoju ochotu
dať svoj záujem
dať svoju pokoru

povedať … počúvam … prijímam

otvoriť cestu

potom môžeš prosiť, žiadať, pýtať sa

a čakať …

najprv dať … potom môžeš prijať

 

 

 
1.4.2018
 

Od čias praveku zmenili sme sa?

 

Spokojní ostali sme s tým … že splácame karmu …

 

Na nič iné nezmôžeme sa?

 

Kde sme to ostali, zastali. Spíme.

 

Hnev skypí rýchle v nás … mi ako blázni zaostalí

 

vždy len ten kyj chmatneme do rúk … ničíme … bijeme.

 

 

To vážne nevieme konať inak?

 

Nevieme, prečo tu žijeme.

 

Prečo tu žijem, žijeme, žijete???

 

 

Kým aspoň kúsok na seba pozriem a ždibku ochoty mám

 

meniť sa … seba

 

Nenapáliť sa na triesku v oku druhého … nežiť ničivý plameň

 

ale vedieť …

 

pre koho a čo sa rozhodnem, postavím, zodpovednosť beriem … svoj život vložím a žijem

 

 

Tak opäť nielen vás i seba pýtam sa ...

 

pre koho a čo žijem???

 

 

 

 
 
30.3.2018
 

Zamyslenie dnešné

 

… darmo len spomínať a nad minulosťou plakať

 

nečiním i dnes tak?

 

 

Križujem v sebe lúč sTVORITeľa

 

syna … pomocníka … vykupiteľa ...

 

 

Koľko krát umrie ešte za nás … cez nás

 

… v nás?

 

 

poznaj pravdu a v nej konaj

 

poznaj cnosti a v nich ži

 

poznaj múdrosť a tak si

 

 

… nádej … má DEJ

 

ten lúč … ma UČ   

 

 

 

 
 
24.3.2018
 

Nu priateľu ...

i nos medzi očami niekomu závidíš?

pred seba … či vari sám v pravde sa nevidíš …


obava, strach … žiarlivosť, pýcha

k bojom a svárom … tŕňom vedú

 

Vieš … ako s darmi z neba … z pravdy a dobra

cez seba … žitím svojím

zakoreníš tu na zemi?

 

padne obava, strach … žiarlivosť i pýcha

 keď ten koreň neživíš, zmiznú tŕne

Poznaj ... že ... i kedy ... a ako 

… SPOLUTVORÍŠ

 

 

 
15.3.2018
 

Vojna … všetkých proti všetkým ...

To je ľudstvu dané?

Čo a kto sa vlastne bije a bojuje?

… všetky necnosti a chmáry … čo krúžia okolo nás 

ktorým cez seba … priestor DÁŠ

Ako si na svojom chráme v sebe pracuješ?

Napi sa priamo … Života

Pokoj, JAs a silu ti dá

snaž sa ďalej ...

poCTIvo budovať v sebe … ten chrám.

ZoBUĎ SA!

 

 
10.3.2018
 

Kde sa dvaja bijú … tretí víťazí

dvaja v našej duši … stretajú sa

to pole malé … v sebe máme

 

napokon však spolutvoríme … či ničíme

viac ako si myslíme, cítime, konáme? …

 

Kto je ten tretí … kto víťazí cez nás?

Kto je ten tretí

… kto ŽIJE?

 

Vnímame? už, že všetko čo činíme

má oveľa väčší dosah...

 

Pokiaľ dušu máme … možnosť a schopnosť výberu

... spolužitia je na nás.

 

 

 
3.3.2018
 

Do stredu vody … hodený kamienok

rukavica … výzva

slabosti, necnosti duši ľudských

… strach, hnev, nenávisť, nevraživosť

chamtivosť, pýcha

 

vrhnú sa a trhajú driapu

okolo krúžia … bijú sa

do búrlivého stredu hrnú sa

 

nevidia … nepočujú

 

to besy z nich kmášu … trhajú a žijú

 

okolie jemné … tiché

kde Pravda zrkadlí sa

tam len dušou čistou vkročíš

 

vieš …

 

to i žiješ

 

 
3.3.2018
 

Slovensko krajina malá

stredom sveta tiahne sa

… tak i človek

spája cez seba … nebesá i zem

 

 

tak ako i SLOVAnia … stred spájajú

… východ, západ

svet

malí sme … no priamo spojení

živení

 

cez naše tvorenia … životy

raj TU tvoriť máme

 

Či viera naša slabá je ?

Poznanie

… kde teda pramení … napája sa … korení

 

všetko JE inak … ako na prvý pohľad

zdá sa

 

Cez pokoj v sebe, vyrovnanosť … vhľad

čiň … na sebe a pak

svetu sa poďakuj a daj

konaj!

 

 
 
1.3.2018
 

To vždy na stranu niektorú  ... treba sa pridať?

To vari nepôjde inak?

 

Čo tak … stranu nestrannú

zákonom nie svetským danú

 

Čo tak … hľadať, cibriť sa, namáhať sa,

 ... tvoriť sa?

 

Jej meno Svedomím začína …

na zemi zdá sa akoby ani nežila

 

… na koho a čo čakať ... dokedy?

začni teraz … odpovede po ceste nachádzaš

 

zrkadli …

 

cez čisté svedomie … ži

 

 

 

 
24.2.2018
 

… ver sile Ducha … skôr ako súdiť budeš

či niekto schopný konať je …

 

Vraví sa, že nádej umiera posledná?

za seba … cítim tak ... bez nádeje niet života

verím v silu Ducha ... sPOZNAJ

 

počúvaj dych rieky života

čiň v jej toku … v správnej chvíli, včas

choď vpred

občas ak je treba zastaň a načúvaj

nestoj však pridlho

… nekráčaj späť ...

neodbočuj

 

snaž sa vnímať jej dych

a plávať v jej živom toku

 

ak sa proti staviaš … bolí to

ak dlho stojíš … strácaš niť

ak sa vraciaš … môžeš sa utopiť

 

dýchaj a vnímaj JEj dych

snaž sa v prúde, tepne … toku života žiť

 

 

 

 
20.2.2018
 

Sloboda …

právom človeka … ktorému si darovaná ... pýtam sa

ako byť … slobodným?

 

duša prahne po tebe … i v tele tak žiť si prajem

 

zaSlúžiť si ťa mám … zVoliť ťa … chráNiť ťa … ŽItím svojím

obHájiť ťa … vybrať si ťa

 

darovaná ako človeku si mi bola

a ja … volím ťa

 

keď padnem … znovu vstanem … s dôstojnosťou bytosti človeka

znovu volím ťa … žijem ťa … som slobodným človekom

 

zhora nebom napájam sa …

zdola pevne a dôstojne na zemi stojím

 

teraz v tejto chvíli ... som ČLOVEKOM

 

 

 

 

 
11.2.2018
 

… pustiť sa bolesti …

z bolesti utkaných rán

prastarých … starých

denne však nami živených

 

otvoriť … poprosiť … nech liečia sa …

nech môžu pomôcť nebesá

 

právo i možnosť na to máš

dovoliť … zvoliť si ...

spoznať … dopriať

 

pokojný … liečivý dotyk

z neba

 

nech telo i duša uzdraví sa

… prejaví sa … ukáže sa

 

začne žiť … schopná do rúk uchopiť

tú svetlú niť

a zMYsel Vyšší tu na Zem votkať, odovzdať

opakujem opäť SLOVO ŽIŤ

 

… ďakujem ti Anjel môj strážny … že chrániš tu niť

 

snažiť sa budem ťa odbremeniť

 

 
 
 
7.2.2018
 

… anjel smrti tichúčko za tebou vykročí

a pýta sa …

tak ako na tom si?

 

ochhh veru … strach často sadne na tvoj prah

dušu stisne

… a ty rečieš … v sebe ticho zašepkáš, prosíš ... či vykríkneš

nie ... ešte nie …. ešte čas … prosím

ešte toho mám veľa vykonať …

nemôžem odísť.

 

 

 

 
6.2.2018
 
 

… struna čo dýcha …

ak cez vôľu svoju

… Pánovu žije

 

Dary dostávaš … rukami naberáš a rozdávaš!

 

nezabúdaj však

všetci dar pre niečo máme

čo na Zem

… priniesť a zasadiť …

odovzdáme

 

struna si ty človek milý

ak si praješ v hudbe neba

znieť tu … v každej chvíli

 

aká čistá hudba cez teba znie

si nástroj i súčasť majstra

 

TVORiteľ i NIČiteľ

 

Kto SI?

 

Ži v CTI a cti si … keď studnica darov

sa ti otvorí …

pamätaj však kto SI.

 

 

 

 
16.1.2018
 

PoZor Nos ť

kam ťahá ťa vlastný nos?

kam kráčaš … ideš

rovno za nosom … tak nejak sa vraví

 

túžba všetkých … potreba … prianie

mať pozornosť

byť videný, vnímaný, počutý

prijatý … to si ty

 

a čo ty … kam dávaš svoje

videnie, vnímanie , počúvanie?

 

Nikto nechce byť sám

i keď vraví tak ...

nikto nechce byť naozaj sám

 

vo svete okolo

ako vidíš, vnímaš, počuješ … sám seba?

 

Či učíš sa vnímať všetko a všetkých … čo sú okolo teba?

 

Kto som JA a kto si TY?

 

Achh toľko otáznikov v živote ukrytých

kto pýta sa však a pravdu hľadá …

nájde

 

vníma, vídí, čuje

tak … ako je na tom práve

no usmejem sa … že SÁM :-)

 

 

 
1.1.2018
 

Biela nitka … strieborná … zlatá

čo spája nás

ktorá je tá pravá

čo spája nás … vydrží

 

tu krásu, radosť, nádej

spoločenstvo … človečenstvo

 

i rozum na Nový rok zastáva

srdce sa zachvieva

z delobuchových rán

bum bum taký hrmot … hluk

 

že ani vlastný dych

nepočuť

 

možno tak buchot vlastného srdca v hrudi

bim bim

divná som?

no mne ticho žiada sa a kľud

 

za minulosťou sa pozrieť

a poznaním naplnená … odložiť ju smiem

 

niečo nádherné, krásne, plné života …

žiada sa privítať

nadýchnuť sa a s nádejou spraviť krok

 

 

i keď rozum zachvieva sa a šepce … bude vari lepšie?

Prečo tak zvláštne smutno je mi?

 

po jasnejšom spojení a odpovediach prahnem

nádeji … že na konci

víťazí dobro ... naVždy.