Do slovenČINY

Do SLOVEN ČINY

 

... čiň sa Sloven ... Slovenka 

v malej krajine bývame

pre akú Cnosť sme sa zrodili práve tu?

v srdci sveta ... pod povrchom .. ukrytú

Slovo ... nech cez nás žiJE ...

zobuďme sa a k Slovu priamo choďme ...

a spoluTvorme  ...

 

 

Priateľom, ktorí ma povzbudili ... zverejniť básne ... ktoré žijem a píšem

Ľudmilka, Evka, Marek z celého srdca ... ďakujem.

 

Vďaka tomu ... som včera  ... po prvý krát vystúpila so svojou básňotvorbou pred ľudmi v Trnave ... na nádhernom, jemne silno-krásnom

podujatí Do slovenČINY

 

 

... v strede programu ... sme si prezreli nádhernú galériu Dary pre dušu ... a zajedli z kváskového chlebíka od Andreja

 

telo nasýtilo sa a duša ... achhh duša spieva ...

 

nádherné stretnutia, ktoré zažijete ... schováte si ako hviezdičky do vrecka ... a v ťažkých chvíľach jednu vytiahnete ... spomeniete si, že nie ste sami ...

 

 

Ďakujem priatelia za možnosť ... priestor ... byť a tvoriť s vami.

 

 

zdraví vás všetkých 

Magdaléna Dobrava

:-)

 

 

Magdaléna Dobrava https://magdalena-dobrava.webnode.sk/basnoslova/

Eva Adamson https://www.facebook.com/eva.adamson.71 a jej nádherná tvorba z ovčej vlny, paravánov ...  https://www.facebook.com/eva.adamson.71/photos_albums?lst=100004429270451%3A100006266614830%3A1518544359

Ivan Slezák a jeho Dary pre Dušu https://www.facebook.com/darypredusu/

Janko Svetlan Majerčík slovenský pesničkár https://www.janomajercik.sk/