pôROD

... som matkou troch detí  v tomto žití ... v rokoch 2010-2012 som intenzívne žila oblasťou pôrodov ... zorganizovala som pár besied ... čo mám zažité ...rozpoviem ... zažila som dva pôrody v pôrodnici a tretí plánovane doma ... príbeh nájdete v knihe "Rodili sme doma"  autorkou je Alexandra Kešeľová ...

 

 

Pôrod a strach

 

 

Prečo pôrod vyvoláva v nás pocit strachu … preto, že je to hranica života a smrti? 

 ... Je to krok do neznáma … i keď toľko krát zažitý a predsa nový?

 

Čítala som raz, že pred strachom sa nedá utiecť, len sa mu postaviť, vidieť ho, spoznať ho … VEDIEŤ.

 

V spoločnosti to žije toľkými bolestnými zážitkami z pôrodov…

Prvorodičky majú strach z toho, čo ich čaká počas pôrodu. Viacrodičkám sa môžu vynárať ich zážitky a skúsenosti z predošlých pôrodov.

 

Zhruba by som rozdelila strach na :

 

strach z pôrodu (z tej pôrodnej sily, priebehu, deja ...), to je vývoj a preRod každej ženy v matku. Je to naozaj veľká sila!

V roku 2003 ... keď sa mi narodil syn ... som navštevovala psychoprofylaktickú prípravu na pôrod. Sila pôrodu (avšak dosť ovplyvnená aj umelým oxitocínom) ma veľmi prekvapila. Pri druhom pôrode v roku 2010 ... som už cca vedela, čo môžem očakávať. V tej dobe sa už v pôrodniciach veľmi používala epidurálna analgézia (EPI). Osobne som nemala ani nemám vzťah k takýmto zásahom a prostriedkom. Nebudem tu rozoberať teórie o EPI... mám len dojem, že o rizikách či už fyzických alebo psychických na bábätko a samotnú matku, sa nehovorí. Kto hľadá nájde info aj na túto tému.

 

 

strach z pôrodnice, personálu – z toho, či dokážem v pôrodnici zastať samú seba a bábätko ... či nebudem tlačená do niečoho, čo si neprajem a necítim ... či ma budú rešpektovať … či budem v nerušenom intímnom prostredí ... zhrnula by som to: ČI ... mi dajú pokoj a čas ... aby som sa mohla ponoriť do pôrodného procesu.

 

Bola som si pozrieť nemocnice, kde som plánovala rodiť, chcela som to prostredie poznať. Nuž možno to pomohlo k tomu, že keď som prišla rodiť, vedela som … do ktorých dverí mám vstúpiť a ako to tam vyzerá. Priestory pôrodníc, na tých sa pracuje, maľuje, vylepšuje, stále to však dýcha NEMOCnicou. Na Slovensku nemáme pôrodný dom... Nemôžeme navštevovať počas tehotenstva len pôrodnú asistentku. Môžeme si akurát tak zazmluvniť lekára. Niektoré ženy si zazmluvňujú svojích gynekológov, pokiaľ popri ambulancii vykonáva prax aj v nemocnici. Prípadne lekárov z pôrodnice... Pôrodné asistentky (PA) majú kompetencie a zo zákona môžu odvádzať prirodzený pôrod v pôrodnici. Málo žien o tejto možnosti vie a je na samotných PA ako si to na pracovisku zariadia.

 

Všimli ste si slovo odvádzať? … nemala by osoba pri pôrode skôr rodiacu ženu sprevádzať?

 

Áno, je to tak milé ženy … je to o našom vedení … vnímaní … žití … zodpovednosti … slobode.

 

Po troch pôrodoch vnímam pôrod ako intímnu, hlbokú, posvätnú záleŽItosť ... že ťažko na to nájsť slová ...

 

Kde je také miesto, ktoré by to spĺňalo? A ľudia, pri ktorých by ste sa cítili nerušene a sebaIsto ?

Ak opomenieme vlastný domov, nechcem teraz rozoberať domáce pôrody, pretože nie každá žena sa na to cíti, prípadne zo zdravotného hľadiska môže…

 

Vidím okolo seba veľa žien, ktoré sa neboja pôrodu, len chcú mať kľud, pokoj, čas … Väčšina z nich hľadá po celom Slovensku vhodné a pokojné prostredie a ľudí. Naozaj je ťažké to nájsť?

 

 

 

Sme iní … v inej dobe ...ako naši rodičia, len v našich pôrodniciach funguje veľa vecí tak, ako za čias narodenia našich rodičov, prípadne nás samotných.

 

Veľa lekárov ešte dostatočne nechápe, že ľudia sa menia, vzťahy sa menia a v pôrodnici sa často lekár prakticky stavia do pozície učiteľa voči žiakovi (matke).

Veľa z nich asi zabúda, že na tento svet sa tiež narodili ... cez svoju mamu.

 

Veľa som rozmýšľala teraz aj nad mužmi. Zaujala ma veta v knihe „Aby pôrod nebolel“,

https://luciegroverova.sweb.cz/jaknato.html

O tom, že by muži mohli pomôcť svojím ženám v snahe založiť pôrodný dom.

 

Napokon aj muž je RODičom dieťaťa a snáď aj jemu záleží na tom, ako príde ich bábätko na tento svet.

 

Ak sa veľa žien necíti v pôrodnici bezpečne a intímne, asi nie je všetko v poriadku …

 

Kto vezme zodpovednosť za to všetko do vlastných rúk?

 

 

 

 

Magdaléna Dobrava

 

 

 

 

 

 

 

Kompetencie PA

 • Vyhláška MZ SR č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsahu praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom

 • Vyhláška MZ SR č. 470/2006 Z.z., ruší písomné poverenie lekára na odvádzanie fyziologického pôrodu pôrodnou asistentkou

 

Legislatívne rámce výkonu povolania

 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Zákon 350/2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z.z., Koncepcia odboru pôrodnej asistencie

 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Zákon 653/2007 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Smernica Rady Európy č. 80/154/EHS z 21.1.1980

 • Smernica Rady Európy č. 80/155/EHS z 21.1.1980

 • Smernica Rady Európy č. 89/154/EHS z 30.1.1989

 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7.9.2005

 • Smernica SZO pre sexuálne a reprodukčné zdravie

 • Strategický akčný plán SZO pre zdravie žien v Európe;

 • Nariadenie vlády SR č.776/2004 Z.z. - Katalóg zdravotných výkonov

 • Nariadenie vlády SR č.226/2005 Z.z. – o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza poisťovňa poskytovateľovi za lekárske služby prvej pomoci

 

 

https://www.sksapa.sk/

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pôrod, sloboda a strach.

 

 

V dnešnej dobe si veľa žien kladie otázku, ako by mal vyzerať pôrod? Čo je to pôrod? Je to len fyzická záležitosť alebo je za tým oveľa viac? 

Na základe vlastných skúseností a túžby sa niektoré ženy rozhodnú pre domáci pôrod. Iné pre pôrod v pôrodnici.

Veľa žien vníma, že pohľad súčasnej spoločnosti na pôrod, ako len fyzickú záležitosť nie je úplný.

 

 Koľko žien si nesie rany v duši ešte veľa rokov po pôrode? Ako pôrod vníma dieťatko? Z osobných stretnutí so ženami vidím, aké hlboké sú tie rany. Sú to individuálne rany tej - ktorej ženy, ale možno nájsť veľa podobností. Aký postoj zaujmeme k týmto ranám, je už na každej z nás. Celkovo však vyvolávajú nepokoj v duši a chuť meniť.

 

Napríklad zmeniť celkový pohľad na pôrod, na ženu a dieťa, muža.

PreBudiť, uVedomiť si a počúvať svoje ženské vnímanie, cítenie, ktoré každej žene ukáže cestu. Jej vlastnú cestu. Cestu za ktorú si je človek zodpovedný.

 

Počas pôrodu vnímate veľkú úctu, pretože je to hranica života a smrti, a vy sa odovzdáte, otvoríte a prijímate tú veľkú silu ... pôRODu.

 

Veľa žien si uvedomuje zodpovednosť a chcú ju žiť … tým pádom žiadajú slobodu. Sloboda a zodpovednosť stoja vedľa seba.

 Slobodu v tom … ako porodiť, priviesť dieťatko na tento svet. 

Tento príchod môže byť veľmi silným a krásnym zážitkom, z ktorého žena naberá silu v živote … a o ktorú sa môže podeliť … s druhými.

 

V spoločnosti je zasiateho veľa strachu. Prostredie pôrodníc ... čo do výbavy … sa mení k príjemnejšiemu a krajšiemu, ale správanie sa personálu k rodiacej žene, pochopenie pôrodu ... za tým veľmi zaostávajú. Takže nielen farba kachličiek, ale ľudskosť … poznanie ... uVedomenie si, že dieťa patrí k matke ... je s matkou tak-povediac „jedno telo“ a duševne spojené.

 

     To vnímajú mnohé ženy a preto niektoré z nich rodia doma. Alternatívou môžu byť aj pôrodné domy...

 

     V roku 2011 vyšla v Česku kniha „Bonding – porodní radost“ s podtitulom: „Dieťa patrí k matke – zdravé či choré, živé či mŕtve, – dieťa patrí k rodičom“. Slovo „bonding“ môžeme preložiť ako „lepenie“, „pripútanie“ či „zopätie“. Tento výraz označuje proces utvárania vzťahu medzi mamičkou a bábätkom po pôrode. Podpora bondingu má prínos pre imunologickú, fyziologickú, psychologickú a emocionálnu zložku vývoja človeka. Čím viac dieťa a matku vo vzájomnom kontakte podporíme, tím viac im uľahčíme štart do života a následné, neraz neľahké, situácie spojené s výchovou.“

 

    Prajem ľuďom ... nech cítia pokoru k Životu. 

    Radostné tehotenstvá a pôrody pomáhajú nielen samotnej matke, dieťatku, otcovi ... ale celej spoločnosti.

   Všetci máme svoju mamu i otca, vďaka ktorým môžeme prísť na tento  svet.

 

    Podporme každú matku v jej komunikácii s bábätkom cez jej vlastné pocity, doprajme im pokoj,

      bezpečie a čas.

 

Vieme … odkiaľ bábätko prichádza … kto vlastne pri pôrode pomáha. ? :-)

 

 

 

Magdaléna Dobrava

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnímavé tehotenstvo - krásne tehotenstvo má silu zmeniť svet - https://vnimavetehotenstvo.webnode.sk/

Prirodzené materstvo všetko čo chcete vedieť ešte pred pôrodom, možnosti pôrodu, príbehy, mýty, starostivosť o bábätko, terapie ... : 
https://www.prirodzene-materstvo.sk/

Lucie Suchá Groverová - o prirodzených pôrodoch - https://luciegroverova.sweb.cz/materstvi.html

OZ Ženské kruhy - humanizácia pôrodníctva na Slovensku - https://zenskekruhy.sk/

Pôrodná asistencia, štúdio Luneta, Mgr. Anastázia Furmanová - kurzy, besedy - https://www.porodnaasistencia.sk/

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek - https://www.sksapa.sk/

Drobčekovia.sk - internetový obchod s potrebami pre detičky a mamičky - https://drobcekovia.sk/