Skôr ako z úst čosi vypustiš, pristav sa
preskúmaj stav mysle svojej,
kroť svoje ústa a srdce skontroluj.
 
Ja som, ktorý som … život som
vieš kto som?
 
Hľadaj ma, pátraj, kroť sa, meň sa
drž sa, popros a čiň ... keď lúč zo mňa zachytíš.
 
Sebapretváraj o spoločnosť sa staraj, 
… sme ako lupeň na kvietku
každý možno inej farby i vône ...
no to po čom túžia všetci
je žiť v pokoji a mieri.
 
Napokon čo myslíš, vnímaš, cítiš … meníš
činíš pre všetkých. 
 
Nie si sám. Sme spolu.
pár ukážok z písania môjho zverejním ...
 
11.11.2020
Necháme sa jak to hoviadko do kúta hnať
žalostne plakať, bučať
a čakať v nevedomí, že snáď obráti sa čas
len tak bez práce a úsilia
nič nevytvoriť ...
 
Obchádzať svedomie svoje a nevnímať, dúfať len
v márnosť šedivá,
že to prejde len tak?
a ja ostanem stále tým hoviadkom
čo bučí a ničomu sa nepriučí?
 
Dovolím do kúta ma hnať, nôž na krk prikladať
... dokedy to znesiem
či bodaj radšej utečiem, ale kam?
 
No je to jasné vera
hnať, utekať sa stále nedá
pritláčať seba proti sebe
či nebodaj i druhého tak
to sa nedá!
 
Za každý svoj malý krok zodpoviem sa.
Tak volím a hrdo stojím,
za svoje pády i prešľapy hlavu v pokore kloním
avšak vždy znova vstanem
veru tak.
 
DYCHtím po nájdení pravdy, nádeje
i cieľa ... odvahu volím
a pritom viem, že cieľ je TO VSĚTKO.
 
 
2.3.2020
 
Skôr ako z úst čosi vypustiš, pristav sa
preskúmaj stav mysle svojej,
kroť svoje ústa a srdce skontroluj.
 
Ja som, ktorý som … život som
vieš kto som?
 
Hľadaj ma, pátraj, kroť sa, meň sa
drž sa, popros a čiň ... keď lúč zo mňa zachytíš.
 
Sebapretváraj o spoločnosť sa staraj, 
… sme ako lupeň na kvietku
každý možno inej farby i vône ...
no to po čom túžia všetci
je žiť v pokoji a mieri.
 
Napokon čo myslíš, vnímaš, cítiš … meníš
činíš pre všetkých. 
 
Nie si sám. Sme spolu.