Skôr ako z úst čosi vypustiš, pristav sa
preskúmaj stav mysle svojej,
kroť svoje ústa a srdce skontroluj.
 
Ja som, ktorý som … život som
vieš kto som?
 
Hľadaj ma, pátraj, kroť sa, meň sa
drž sa, popros a čiň ... keď lúč zo mňa zachytíš.
 
Sebapretváraj o spoločnosť sa staraj, 
… sme ako lupeň na kvietku
každý možno inej farby i vône ...
no to po čom túžia všetci
je žiť v pokoji a mieri.
 
Napokon čo myslíš, vnímaš, cítiš … meníš
činíš pre všetkých. 
 
Nie si sám. Sme spolu.
od mlada píšem si pár ukážok zverejním ....
 
2.3.2020
 
Skôr ako z úst čosi vypustiš, pristav sa
preskúmaj stav mysle svojej,
kroť svoje ústa a srdce skontroluj.
 
Ja som, ktorý som … život som
vieš kto som?
 
Hľadaj ma, pátraj, kroť sa, meň sa
drž sa, popros a čiň ... keď lúč zo mňa zachytíš.
 
Sebapretváraj o spoločnosť sa staraj, 
… sme ako lupeň na kvietku
každý možno inej farby i vône ...
no to po čom túžia všetci
je žiť v pokoji a mieri.
 
Napokon čo myslíš, vnímaš, cítiš … meníš
činíš pre všetkých. 
 
Nie si sám. Sme spolu.